فروش یک شرکت GmbH در آلمان

چنانچه در آلمان صاحب یک شرکت با مسئولیت محدود یا GmbH باشید، در شرایط خاصی ممکن است مجبور به فروش شرکت خود شوید. در این صورت، الزامات متعددی وجود دارند که باید آن‌‌ها را رعایت نمایید. در این مقاله از Wise Business Group آنچه را که لازم است درباره فروش یک شرکت GmbH در آلمان […]

مدیر اجرایی در شرکت های مسئولیت محدود (GmbH)

مدیر اجرایی در شرکت های مسئولیت محدود یا GmbH به عنوان نماینده خارج از سازمان شناخته شده و بدنه مهمی از سازمان را  علاوه بر جلسات با سهامداران  تشکیل می دهند به عنوان نماینده قانونی شرکت، مدیر اجرایی در خصوص تعهدات قانونی به ویژه مالیات و تامین اجتماعی مسئول است. وظایف و حقوق مدیران اجرایی […]