خدمات ما

مشاوره اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی

خدمات حقوقی اقامت و مهاجرت به آلمان

به کمک سه وکیل مهاجرت و با بیش از ده سال سابقه کار در حقوق مهاجرت، زندگی‌ در کشور آلمان را تجربه نمایید.

ثبت شرکت، راه‌اندازی، مدیریت و توسعه اقتصادی

از خدمات ما در ثبت شرکت، ارائه دفتر و آدرس کار، مدیریت کسب و کار، مدیریت روابط با شرکاء و مشتریان، بازاریابی و سپارش در آلمان بهره‌مند شوید.

مشاوره سرمایه گذاری در آلمان

معرفی‌ پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره اقتصادی برای انتخاب بهترین گزینه‌ها. ‌در پروژه‌هایی با بازگشت سرمایه عالی‌ در آلمان مشارکت نمایید.