شماره VAT در آلمان

در صورت تمایل به راه‌اندازی یک کسب‌وکار در آلمان باید به مباحث مالیاتی نیز توجه نمایید. شما باید پس از ثبت کسب‌وکار خود در اداره تجارت در آلمان، برای ثبت‌نام مالیاتی اقدام کنید. سپس، اداره مالیات یک شماره مالیاتی را به شما اختصاص خواهد داد. سؤال اینجاست که آیا دریافت شماره VAT یا شماره مالیات […]

اصطلاحات مالیاتی در آلمان

اصطلاحات مالیاتی اغلب گیج‌کننده‌اند و به ویژه در آلمان می‌توانند موجب سردرگمی افراد شوند. علت این امر آن است که اکثر مهاجران در آلمان باید از یک سو با مشکلات مربوط به یک زبان خارجی دست‌وپنجه نرم کنند و از سوی دیگر با یک سیستم مالیاتی بسیار پیچیده سروکار داشته باشند. در این مقاله از […]

کسر مالیات مصرف در آلمان

آنچه لازم است خود اشتغال‌ها درباره کسر مالیات مصرف در آلمان بدانند! آیا تا کنون اصطلاحات مالیات مصرف، مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده را شنیده‌اید؟ آیا از تفاوت این سه با یکدیگر طبق قوانین مالیاتی آلمان آگاهی دارید؟ آیا می‌دانید کسر مالیات مصرف به چه معناست و این نوع مالیات در آلمان […]

چطور یک شعبه یا نمایندگی از شرکت خود در آلمان داشته باشیم؟

برای شرکت هایی که در خارج از آلمان فعالیت اقتصادی دارند تاسیس شعبه در آلمان می تواند استراتژی توسعه مناسبی باشد. در حالی که خیلی از صاحبین کسب و کار در داخل اروپا به دلیل قانون جابجایی آزاد قادرند به راحتی و بدون بروکراسی خاصی شعبه خود را در آلمان تأسیس کنند، صاحبین کسب و […]

متوسط درآمد و هزینه زندگی در آلمان

متوسط حقوق و هزینه زندگی در آلمان آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و یکی از ثروتمندترین کشورهای این قاره است. این کشور نه تنها از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی بلکه از نظر متوسط درآمد فردی نیز کشوری ثروتمند است. این کشور به دلیل گسترده بودن طبقه متوسط، سیستم رفاهی سخاوتمندانه ، مراقبت های بهداشتی و […]