کمک هزینه فرزند در آلمان

کمک هزینه فرزند یا Kindergeld نوعی حمایت مالی است که دولت آلمان تحت شرایط خاصی آن را برای پوشش برخی از هزینه‌های تربیت فرزندان به والدین اعطا می‌کند. در این مقاله از Wise Business Group به شرایط مورد نیاز برای دریافت کمک هزینه فرزند در آلمان اشاره خواهیم کرد. شرایط دریافت کمک هزینه فرزند در […]

ثبت  کسب و کار در آلمان

“Gewerbe” چیست؟ “Gewerbe” اساسا هر تجارت یا یک کسب و کاری در آلمان است. و ثبت  آن اغلب یکی از اولین گام های خود اشتغالی در آلمان است. منظور از  “Gewerbe”  هر نوع فعالیت خود اشتغالی منظم, سود ده و  غیر موقت می باشد. شغل هر شخص مستقل که مستلزم دستورالعمل شخص دیگری نیست و […]