مدارک چه کسانی باید تایید شود؟

اگر آموزش حرفه‌ای یا تحصیلات خود را در خارج از کشور گذرانده‌اید، ممکن است لازم باشد مدارک خود را به تأیید برسانید تا اجازه کار در حرفه مربوطه در آلمان را داشته باشید. این مساله به حرفه و کشور مبدا شما بستگی دارد. مشاغل قاعده‌مند به تأیید رسمی نیاز دارند تنها در صورت داشتن صلاحیت‌های […]