فرم‌ حقوقی در آلمان

انتخاب فرم حقوقی مناسب، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که کارآفرینان باید پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار خود در آلمان انجام دهند. تأسیس هر شرکتی در آلمان، مستلزم تعریف یک فرم حقوقی است. فرم حقوقی یک شرکت، چارچوب قانونی فعالیت و مهم‌تر از همه، ساختارهای مالکیت و توزیع مسئولیت و ریسک در شرکت را مشخص می‌کند. […]