چک لیست اتمام کار برای کارفرمایان

چک لیست زیر، اطلاعاتی کلی در رابطه با اقدامات ضروری هنگام پایان کار یک شرکت ارایه می‌دهد.   ۱٫ لغو شرکت در ادارات و سازمان‌ها اتاق بازرگانی: لغو شرکت تجاری، بلافاصله پس از توقف فعالیت اداره مالیات: لغو خوداشتغالی در فرم رسمی ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی فروش سالانه تعیین سود پایان کار و یا […]