تأسیس شرکت در آلمان

در صورت تمایل به تأسیس شرکت و شروع کسب‌وکار در آلمان، ابتدا باید بدانید که انواع شرکت‌های رایج در این کشور کدامند؟ برای راه‌اندازی هر یک از آن‌ها چه مقدار سرمایه مورد نیاز است؟ علاوه بر این، چه فرآیندهایی به لحاظ حقوقی و تجاری برای راه‌اندازی و ثبت یک شرکت در آلمان وجود دارد؟ ما […]

چطور یک شعبه یا نمایندگی از شرکت خود در آلمان داشته باشیم؟

برای شرکت هایی که در خارج از آلمان فعالیت اقتصادی دارند تاسیس شعبه در آلمان می تواند استراتژی توسعه مناسبی باشد. در حالی که خیلی از صاحبین کسب و کار در داخل اروپا به دلیل قانون جابجایی آزاد قادرند به راحتی و بدون بروکراسی خاصی شعبه خود را در آلمان تأسیس کنند، صاحبین کسب و […]