فرم‌ حقوقی در آلمان

انتخاب فرم حقوقی مناسب، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که کارآفرینان باید پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار خود در آلمان انجام دهند. تأسیس هر شرکتی در آلمان، مستلزم تعریف یک فرم حقوقی است. فرم حقوقی یک شرکت، چارچوب قانونی فعالیت و مهم‌تر از همه، ساختارهای مالکیت و توزیع مسئولیت و ریسک در شرکت را مشخص می‌کند. […]

تغییر نام و ساختار شرکت

  برای تغییر نام و ساختار شرکت در آلمان به نظراز واژگان مشابهی استفاده میشود . به تغییر نام Umfirmierung و به تغییر ساختار Umwandlung گفته میشود، اما این اصطلاحات معانی متفاوتی از لحاظ حقوقی دارند:  در تغییر اسم همانطور که از اسمش مشخص است تنها نام شرکت عوض میشود ولی در تغییر ساختار دامنه […]