نوشته‌ها

سیستم تأمین اجتماعی آلمان دارای ۵ زیرمجموعه بیمه‌ای است که هر یک وظایف و کارکردهای متفاوتی دارند. این زیرمجموعه‌ها شامل بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه درمان، بیمه مراقبت و بیمه حوادث می‌باشند. در این مقاله از وایز بیزینس گروپ، ۵ زیرمجموعه‌ بیمه اجتماعی قانونی در آلمان و مزایای آن را به تفصیل برای شما شرح خواهیم داد.

تاریخچه ایجاد ۵ زیرمجموعه بیمه اجتماعی قانونی در آلمان

بیمه درمانی قانونی در آلمان از اوایل سال ۱۸۸۳ و در امپراطوری Wilhelmine ایجاد شد.

پس از گذشت یک سال، بیمه حوادث قانونی و مدتی بعد، در سال ۱۸۹۱ بیمه بازنشستگی قانونی کارگران شکل گرفت. کارمندان نیز از سال ۱۹۱۱ مشمول طرح بیمه بازنشستگی قانونی شدند.

بیمه بیکاری قانونی در سال ۱۹۲۷ ایجاد شد و در نهایت در سال ۱۹۹۵ بیمه مراقبت طولانی مدت به عنوان پنجمین شاخه به مجموعه بیمه‌های اجتماعی قانونی در آلمان اضافه شد.

۵ زیرمجموعه بیمه اجتماعی قانونی در آلمان از شما در برابر عواملی چون بیماری، حادثه، کاهش ظرفیت کسب درآمد، بیکاری و یا افزایش سن که موجب می‎‌شوند درآمد خود یا بخشی از آن را از دست دهید، محافظت می‌کنند. علاوه بر این، هزینه‌های مراقبت طولانی مدت را نیز متحمل می‌شوند.

لازم است که کارفرمایان و تمامی افراد بیمه شده در آلمان برای بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی، سهم بیمه خود را پرداخت نمایند. همچنین، بیمه اجتماعی برای انجام برخی از کارها و وظایف خود مبلغی را از بودجه فدرال دریافت می‌نماید.

۵ زیرمجموعه‌ بیمه اجتماعی قانونی در آلمان

بیمه خدمات درمانی در آلمان

بیمه خدمات درمانی قانونی در آلمان موظف به پرداخت مزایا به فرد بیمه شده در زمان بیماری و همچنین انجام اقدامات مالی لازم برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ است. علاوه بر این، مبلغی را به عنوان جایگزینی برای درآمد فرد بیمار در صورت طولانی شدن زمان بیماری به او می‌پردازد.

سهم عمومی بیمه خدمات درمانی در آلمان از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ تاکنون برابر با ۱۴/۶ درصد از درآمد ناخالص بوده است. سقف ارزیابی سهم در حال حاضر ۵۸۰۵۰ یورو در سال (۴۸۳۷/۵۰ یورو به صورت ماهانه در سال ۲۰۲۱) می‌باشد. کارفرما و کارمند هر یک موظف به پرداخت نیمی از این سهم معادل ۷/۳ درصد از درآمد ناخالص می‌باشند.

همچنین این امکان برای شرکت‌های بیمه خدمات درمانی وجود دارد که به منظور تأمین هزینه‌های خود یک سهم اضافی را دریافت نمایند. پرداخت این سهم اختیاری است و از سال ۲۰۱۹ به صورت مشترک توسط کارمند و کارفرما پرداخت می‌شود.

افرادی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۶۴۳۵۰ یورو (۵۳۶۲/۵۰ یورو به صورت ماهانه از سال ۲۰۲۱) باشد، موظف به پرداخت سهم بیمه درمانی اجباری در آلمان می‌باشند.

محدوده بیمه درمانی اجباری (درآمد ۶۴۳۵۰ یورو در سال) تقریباً معادل سه چهارم سقف ارزیابی بیمه بازنشستگی است. افرادی که درآمد سالانه آن‌ها از این محدوده فراتر رود، می‌توانند از بیمه درمانی خصوصی استفاده کنند.

بیمه حوادث در آلمان

بیمه حوادث در آلمان از تمامی کارمندان در برابر پیامدهای اقتصادی ناشی از کار، حوادث ناشی از رفت و آمد و بیماری‌های احتمالی مرتبط به شغل و حرفه آن‌ها محافظت می‌کنند.

کارفرمایان به تنهایی ملزم به پرداخت سهم بیمه حوادث قانونی در آلمان می‌باشند. مقدار سهم بیمه با توجه به دستمزد فرد بیمه شده و میزان خطر وقوع حادثه در محل کار وی تعیین می‌گردد.

مزایای بیمه قانونی حوادث در آلمان علاوه بر درمان و توانبخشی فرد آسیب دیده شامل کمک هزینه مراقبت، کمک هزینه جراحت، کمک هزینه انتقال، کمک‌های شغلی و حقوق بازنشستگی ناشی از جراحت می‌گردد.

بیمه بازنشستگی در آلمان

در حال حاضر، سهم بیمه بازنشستگی قانونی در آلمان برابر با ۱۸/۶ درصد از درآمد ناخالص افراد تا سقف درآمدی ۷۱۰۰ یورو در ایالت‌های قدیمی فدرال و ۶۷۰۰ یورو در ایالت‌های جدید فدرال است. کارمندان و کارفرمایان هر یک موظف به پرداخت نیمی از این سهم بیمه (۹/۳ درصد) می‌باشند.

بیمه بیکاری در آلمان

بیمه بیکاری قانونی در آلمان موظف به پرداخت مزایای مختلفی در شرایط بیکاری، کار کوتاه مدت، ورشکستگی و آب و هوای بد به افراد تحت پوشش می‌باشد. همچنین اقداماتی را در راستای ایجاد، حفظ یا توسعه مشاغل در آلمان ارائه می‌دهد.

نرخ سهم بیمه بیکاری در آلمان ۲/۴ درصد از درآمد ناخالص است که بین کارمندان و کارفرمایان به طور مساوی تقسیم می‌گردد.

با استفاده از روش‌های محاسباتی ویژه می‌توان “نرخ پایه حقوق خالص” افراد را از روی درآمد ناخالص آن‌ها برآورد کرد. افراد بیکاری که یک فرزند دارند، طبق مفاد مقررات مالیاتی آلمان ۶۷ درصد از نرخ پایه حقوق خالص و افراد بدون فرزند ۶۰ درصد از این مبلغ را به عنوان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

مدت زمان پرداخت مزایای بیکاری در آلمان به عوامل مختلفی از جمله سن فرد بیمه شده و زمانی که او پیش از بیکاری و در حین اشتغال مشمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بوده است، بستگی دارد. افراد زیر ۵۰ سال در آلمان حداکثر به مدت ۱۲ ماه از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌گردند. با این حال، افراد بالای ۵۰ سال می‌توانند حداکثر به مدت ۲۴ سال از مزایای بیمه بیکاری در آلمان بهره‌مند شوند.

مزایای بیمه بیکاری نوع II یا ALG2

اگر پس از گذشت حداکثر مدت پرداخت مزایای بیمه بیکاری قانونی در آلمان نتوانستید شغل جدیدی پیدا کنید، می‌توانید درخواست خود را برای دریافت مزایای بیکاری پایین‌تر (نوع II) ارائه دهید.

در واقع، مزایای بیکاری نوع II در آلمان به افراد بیکاری تعلق می‌گیرد که دارای شرایط زیر باشند:

– دارای محدوده سنی ۱۵ تا ۶۵ سال باشند.

– به این کمک هزینه نیاز جدی داشته باشند.

– مشمول دریافت مزایای بیمه بیکاری عادی نباشند.

– بازه زمانی مجاز برای دریافت مزایای بیکاری برای آن‌ها به اتمام رسیده باشد.

همچنین برای اعضای یک خانواده که شاغل هستند و در یک خانه زندگی می‌کنند، کمک هزینه اجتماعی در نظر گرفته شده است که معادل با نرخ استاندارد بیمه بیکاری نوع II می‌باشد.

مزایای بیکاری نوع II / مزایای اجتماعی از اول ژانویه ۲۰۲۱ در آلمان برای گروه‌های مختلف

– افراد مجرد: ۴۴۶ یورو

– افراد دارای شریک بزرگسال: ۴۰۱ یورو

– افراد زیر ۲۵ سال که در خانه والدین خود زندگی می‌کنند: ۳۵۷ یورو

– کودکان ۱۵ تا ۱۷ سال: ۳۷۳ یورو

– کودکان ۶ تا ۱۴ سال: ۳۰۹ یورو

– کودکان ۰ تا ۵ سال: ۲۸۳ یورو

بیمه مراقبت در آلمان

نرخ سهم بیمه مراقبت طولانی مدت در آلمان از سال ۲۰۱۹ برابر با ۳/۰۵ درصد بوده‌است. با این حال، افراد دارای ۲۳ سال و بالاتر که فرزندی ندارند، ملزم به پرداخت ۰٫۲۵ درصد سهم بیمه بیشتر نسبت به افراد بیمه شده دارای فرزند می‌باشند. برای این نوع بیمه نیز کارفرما و کارمند به صورت یکسان نیمی از مبلغ سهم بیمه را متحمل می‌شوند.

با این وجود، یک استثناء در مورد زاکسن وجود دارد:

در زاکسن، کارفرمایان تنها ملزم به پرداخت ۱/۰۲۵ درصد از سهم بیمه مراقبت طولانی مدت می‌باشند و پرداخت هزینه باقی‌مانده بر عهده مستمری‌ بگیران است.

بیمه مراقبت طولانی مدت در آلمان، ریسک نیاز افراد به مراقبت را از طریق کمک به مراقبت از آن‌ها در منزل و نیز مراقبت‌های بیمارستانی پوشش می‌دهد.

سطوح مراقبتی مختلف برای بیمه مراقبت طولانی مدت در آلمان

مزایای بیمه مراقبت طولانی مدت با میزان نیاز افراد به مراقبت ارتباط مستقیم دارد و در سطوح مراقبتی مختلف تقسیم‌بندی می‌گردد. تا سال ۲۰۱۷ سه سطح مراقبتی مختلف به شرح زیر وجود داشت:

– سطح مراقبت I: در این نوع، فرد بیمه شده به مراقبت‌های سبک نیاز دارد.

– سطح مراقبت II: در این سطح، فرد بیمه شده به مراقبت‌های شدید نیاز دارد.

– سطح مراقبت III: در این سطح، فرد بیمه شده نیازمند شدیدترین مراقبت‌ها است.

پس از سال ۲۰۱۷، میزان نیاز افراد به مراقبت در ۵ سطح مختلف (سطوح مراقبتی ۱ تا ۵) طبقه‌بندی شد.

با این وجود، تصمیم گرفته شد تا تمام افراد نیازمند مراقبت، صرف نظر از نوع آسیبی که دیده‌اند (جسمی، ذهنی یا روانی) به صورت یکسان امکان استفاده از مزایای بیمه مراقبت طولانی مدت در آلمان را داشته باشند.


قرارداد کاری در آلمان و اخذ اقامتاگر چه موضوع مدیریت اجرایی در شرکت های مشارکتی با فرمت GbR یا مالکیت یگانه (Einzelunternehmen) در آلمان به طور نسبتا ساده ای تنظیم و کنترل می شود،  این مورد در شرکت های GmbH با پیچیدگی بیشتری همراه است. مواردی از قبیل انتصاب مدیر اجرایی (مدیر عامل) تا عزل وی قواعد و سلسله مراتبی در این نوع شرکت ها دارد.

قرارداد مدیر عامل در آلمان باید چه نکاتی را در بر بگیرد؟  چگونه تغییر می کند؟ و معنای واقعی  واگذاری (Vesting)  چیست ؟

در ادامه در مورد قرارداد های مدیر عامل می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

قرارداد مدیرعامل در آلمان در یک نگاه

نکته بسیار قابل توجه این است که مدیر عامل شرکت GmbH یا UG یک کارمند معمولی نیست. بر همین اساس، قرارداد مدیرعامل نیز از اهمیت بالا تری برخوردار است  زیرا حقوق و تعهدات اساسی بین مدیر عامل و شرکت را تنظیم  می کند.

در مشارکت هایی مثل GbR در آلمان این شرکا هستند که مدیریت را در دست میگیرند. اساسنامه این شرکت ها پس از تنظیم همانطور  که در مقاله قبلی توضیح داده شد می تواند به خودی خود، ضوابط، دامنه اختیارات تصمیم گیری و فعالیت های نیازمند اخذ تاییدیه شرکا را در بر بگیرد. این نوع مدیریت همچنین می تواند به یک شریک یا شخص ثالث منتقل شود.

ولی در شرکت های سرمایه مثل GmbH یا UG در آلمان، مدیر عامل به صورت جداگانه و بلافاصله در زمان تاسیس  انتصاب میگردد و نام وی نیز در اساسنامه قید می شود.  مدیر عامل در این حالت می تواند از گروه موسسین شرکت (سهامداران) باشد یا خارج از این دایره انتخاب شود.  صرف نظر از اینکه که مدیر عامل انتصابی  از مجموعه سهامداران می باشد یا خارج از آن این سوال همیشه وجود دارد که چه قوانین و بندهایی را در یک قرارداد مدیرعامل باید در نظر گرفت:

مفاد اصلی قرارداد مدیر عامل برای شرکت های آلمانی 

قرارداد  با مشخص کردن اینکه بین چه کسانی قرارداد منعقد شده است آغاز می گردد. مسلما منظور بین شرکت و مدیر عامل منتصب می باشد. سپس قرارداد مدیر عامل شامل ارجاع به تصمیم مجمع عمومی (Gesellschafterversammlung) در مورد تعیین مدیر عامل است.  نکات دیگر در قرارداد مدیر عامل عبارتند از:

 • زمان شروع فعالیت.
 • مرجع مدیریت و نمایندگی: در اینجا اساسا به الزامات اساسنامه و آیین نامه ها نیز اشاره میشود
 • الزامات مربوط به معاملاتی که برای اجرا به تایید نیاز دارند.
 • احتمالا محدودیت های منطبق بر بند § ۱۸۱ BGB که مربوط به معاملات به اصطلاح داخلی ( Insich Geschäfte) می شود – از این روی مدیر عامل می تواند معاملاتی با خود منعقد کند.
 • وظایف مدیر عامل که شامل ، به عنوان مثال، تهیه صورت های مالی سالانه در وقت معینی که ممکن است کوتاه تر از مدت زمان قانونی آن باشد.
 • دایره تعهدات مدیر عامل.
 • مشخصات محل کار (آدرس دقیق) و ساعات کار.
 • حق مسافرت.
 • آیا / تحت چه شرایطی فعالیتهای اقتصادی خارج از شرکت مجاز است؟
 • بند عدم رقابت: اگر شرط عدم رقابت برای مدیر عامل پس از عقد قرارداد وجود داشته باشد ، قرارداد مدیرعامل باید حاوی یک ماده و مقرره پاداش برای پس از پایان قرارداد باشد.
 • شرایط حقوق و پاداش.
 • شرایط حقوق در زمان بیماری یا تصادف.
 • مدت زمان قرارداد و دوره های اطلاع رسانی.

قرارداد مدیر عامل همچنین ممکن است شامل توافق نامه هایی در مورد تعهدات بازنشستگی مثل  حقوق بازنشستگی ، حق سنوات، مزایا و خدمات دیگر مانند بازپرداخت هزینه های سفر، بیمه D&O (بین کارکنان و مدیران Directors and officers liability insurance) در مورد مسئولیت ها و سایر بیمه ها  باشد.

موضوعات ویژه برای مدیریت مدیران در استارتاپ ها

در عمل چنانچه مؤسسین و استارت آپ ها بتوانند سرمایه گذار لازم را به عنوان سهامدار جذب کنند، معمولا تغییراتی در قرارداد مدیر عامل (در قالب آئین نامه تکمیلی در توافق نامه مشترک) شرکت در آلمان ایجاد خواهد شد.

سرمایه گذار طبیعتا دوست دارد که وی یا مؤسسان دیگر شرکت (که در موارد زیادی نقش اصلی به عنوان مدیر اجرایی را ایفا میکنند) در حد امکان با شرکت و فعالیت های آن ارتباط نزدیک داشته باشد. 

اینجا جاییست که مقوله واگذاری (Vesting) در آئین نامه مطرح میشود. براساس این مقررات مؤسس یا سرمایه گذاران  سهام خود را از دست خواهند داد چنانچه شرکت را در بازه زمانی مشخصی ترک کنند. این قانون به استارت آپ ها کمک میکند که از حقوق سهامداران خود دفاع کنند.

به عنوان مثال در مورد وستینگ فرض کنید دو شریک هر یک با سهام ۵۰% با هم شروع به فعالیت میکنند ولی یکی از شرکا بعد از زمان اندکی علاقه خود را از دست داده و تصمیم به خروج میگیرد. شریک دوم ولی به ایده استارت آپ خود ایمان دارد و همچنان به کار ادامه می دهد تا اینکه بعد از ۲ سال شرکت خود را به ارزش ۲۰ میلیون یورو به فروش میرساند. چند روز بعد ایمیلی به او از وکیل شریک اول ارسال میشود که طلب ۱۰ میلیون یورو سهام وی را میکند. اینجاست که آئین نامه واگذاری می تواند به قرارداد مدیر عاملی که خود به عنوان مؤسس فعالیت میکند اضافه گردد.

یک مورد دیگر اما مشابه، وقتی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران تصمیم به تعیین مدیر شخص ثالث بگیرند. (یعنی مدیر عامل خارج از مجموعه بنیانگذاران و سرمایه گذاران) و به وی سهامی از شرکت می دهند تا  بیشتر با موفقیت شرکت مرتبط و همسو باشد. ولی برای حفاظت از حقوق سهامداران بندهای به اصطلاح متارکه  (Good bzw. Bad Leaver Klauseln) به قرارداد مدیر عامل اضافه میشود که مقررات لازم را طوری تدوین میکند  که مشخص کند چه اتفاقی که برای سهام وی می افتد وقتی که مدیر عامل قرارداد را خود فسخ میکند یا از کار کنار گذاشته شود .

آیا مدیر عامل در قرارداد مشمول ضوابط بیمه تامین اجتماعی می شود؟

اگر اشتغال مشمول بیمه اجتماعی باشد، پرداخت بیمه بیکاری، بیمه خدمات درمانی و مراقبت طولانی مدت، بیمه حوادث و بیمه بازنشستگی توسط کارفرما و کارمند به صورت مشترک صورت خواهد گرفت.

 اصولاً می توان فرض کرد که مدیرعامل یک GmbH یا هر شرکت سرمایه دیگردر آلمان با تعهدات تأمین اجتماعی استخدام می شود. این در مورد مدیران شخص ثالث (فردی خارج از مجموعه سهامداران) صدق می کند، اما حتی مدیریت مدیرانی  که از دل سهام داران بیرون می آیند  نیز به ندرت می تواند شامل حال تعهدات و الزامات تأمین اجتماعی  نشود .

علاوه بر این، خطر پرداخت های بعدی برای هر دو طرف در آلمان وجود دارد اگر بعدها رابطه اشتغال (مدیر عامل و شرکت) توسط ادارات ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد و یک رابطه شغلی که مشمول الزامات تأمین اجتماعی باشد به جای رابطه عاری از تأمین اجتماعی اثبات شود.

برای مدیریت یک شرکت GmbH مقوله بازرسی مالی امری عادی است. در هنگام بازرسی فاکتور های مختلف و به خصوص آئین نامه ها در قرارداد مدیر عامل بررسی میشود. این بررسی (در کنار موارد دیگر) شامل  بررسی میزان سهام مدیر عامل، این که قرارداد شامل محدودیت های بند ۱۸۱ BGB می شود یا خیر، اینکه آیا مدیر عامل در قرارداد آزاد است یا خیر و اینکه کجا و چه زمانی مدیر عامل خدمات خود را ارائه میدهد می شود. همه این ها میتواند در اینکه مدیر عامل مشمول پکیج کامل بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرد یا خیر تاثیرگذار باشد.  بنابرین قبل از تنظیم قرار داد مشورت با یک وکیل را حتما در دستور کار خود قرار دهید.

انتصاب و عزل مدیریت

مدیران عامل مستقیماً در هنگام حضور برای  تاسیس شرکت در اساسنامه تدوین شده در دفتر اسناد رسمی منصوب می شوند و همچنین اسم آنها در دادگاه و گواهی ثبت تجاری وارد می گردد. اما در این مرحله معمولاً قرارداد مدیر عاملی وجود ندارد. قرارداد مدیر عامل  اغلب پس از آن در جلسه عمومی سهامداران منعقد می گردد.

مدیرعامل نیز با تصویب مجمع عمومی (هیات سهامداران) برکنار می شود. تصمیم باید سپس به مدیر عامل اعلام شود. به مانند انتصاب، اخراج نیز باید به ثبت دادگاه محلی در آلمان  (ثبت تجاری) گزارش شود. در قرارداد مدیر عامل حتما باید تاریخ فسخ یا مهلت پایان همکاری بعد ازابلاغ به مدیر عامل در نظر گرفته شود.

تغییرات  در قرارداد مدیر عامل

قرارداد مدیر عامل که از قبل منعقد شده باشد نمی تواند به راحتی تغییر یابد. هر نوع تغییر در قرارداد مدیر عامل باید در جلسه سهامداران به صورت رسمی تصویب شود.  به عنوان مثال در مورد پاداش باید به همین ترتیب بین سهامداران تشکیل جلسه شود تا مقوله پاداش در توافق نامه با مدیر مربوطه به روز یا تنظیم شود و به تصویب مجمع برسد. در صورت موافقت همه سهامداران به صورت مکتوب در ایجاد تغییری مشخص در قرارداد مدیرعامل، می توان از جلسه سهامداران چشم پوشی کرد. این نکته البته باید در اساسنامه مطرح شود.

بند تفکیک در قرارداد مدیر عامل

یک بند تفکیک یا بند رای نهایی نیز اغلب در قرارداد مدیر عامل یافت می شود. این بند غالباً توافق های جانبی کلامی را در قرارداد مدیر عامل حذف می کند. علاوه بر این، مشخص می کند که تا چه میزان تغییرات می تواند در قرارداد مدیر عامل – به ویژه با اشاره به جلسه سهامداران ، که قبلاً توضیح داده شده است، ایجاد شود.  سرانجام، این بند حاکی از آن است که قرارداد مدیرعامل در صورت ناکارآمدی مفاد دیگرآن به مرور زمان می تواند همچنان معتبر باشد .

در کل نحوه تنظیم قرارداد های اساسنامه شرکت و قرارداد های کاری مدیر عامل یا کارمندان از بعد مالیاتی، مسولیت های حقوقی و رویه های اقامتی در آلمان بسیار حائز اهمیت است و از این روی مشورت با مشاوران دارای صلاحیت حتما توصیه می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شروع کسب و کار خود  در آلمان در جلسات مشاوره ما شرکت نمایید:

تعیین استراتژی
اگر قصد توسعه کسب و کار خود در آلمان را دارید یا علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌‌باشید، فرم زیر را پر کنید. ما با شما تماس میگیریم.
 • لطفا ایمیل خود را وارد نمایید و در فضای سمت چپ با وارد کردن دوباره آن را تایید نمایید.
 • لطفا شماره ای را وارد نمایید که ترجیح می دهید با آن با شما تماس بگیریم.
 • ممکن است شما بنا به دلایل مختلف تمایل به حضور یا تعامل با کشور آلمان داشته باشید. ما قادریم به شما در تامین تمامی خدمات فوق الذکر به صورت جداگانه یا توام یاری رسانیم. لطفا مواردی را که به صورت بالقوه میتواند نیاز شما در آلمان باشد انتخاب نمایید.
 • لطفا توضیح مختصری از کسب و کار فعلی خود در ایران یا طرح و ایده خود در آلمان برای ما ارائه دهید
 • شما میتوانید اگر تمایل دارید پروپوزال خود را در مورد توسعه اقتصادی شرکت خود در آلمان به صورت فایل ورد یا پی دی اف برای ما ارسال نمایید.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
برای پذیرش شما به عنوان یک فرد صاحب حرفه در آلمان قبل از اینکه شروع به فعالیت کنید همیشه باید یک سری مجوز ها اخذ شود. بدین منظور در این مقاله   به بررسی اجمالی ای از شرایط و ضوابطی که برای گرفتن مجوز های کاری در آلمان ضروری است می پردازیم. اما در نظر داشته باشید که این لیست کامل نیست. در صورت وجود تردید در نوع  و شرایط اخذ مجوز باید از وکیل, اتاق بازرگانی (IHK ) یا اتاق صنایع (Handwerkskammer)  شهر هدف در آلمان مشاوره بگیرید.

برای چه فعالیت هایی چه مجوز هایی در آلمان نیاز هست؟

اقامت و مجوز شغلی در آلمان

اساسا بر اساس بند ۱ قانون تجارت آلمان (Gewerbeordnung § ۱) هر فردی برای انتخاب حرفه خود در آلمان آزاد است (Gewerbefreiheit) مگر اینکه محدودیت ها و موارد استثنا به صورت جداگانه در قانون تجارت لیست شده باشد که نتیجه آن تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی نیازمند مجوز در قانون تجارت آلمان است. در کنار بحث  صدور مجوز موارد دیگری مثل میزان قابلیت اطمینان به مجری کار، رعایت  پیشنیاز های کار آفرینی (به عنوان مثال بهره وری اقتصادی در منطقه) و همچنین داشتن صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز توسط ادارات ذیصلاح قبل از شروع فعالیت شخص خود اشتغال در آلمان  مورد بررسی قرار میگیرد.

در ذیل به لیستی از فعالیت ها و مشاغل که براساس قوانین تجارت آلمان یا قوانین جانبی دیگر نیاز به تاییدیه قبلی دارند می پردازیم:

فعالیت های نیازمند به تاییدیه (Erlaubnispflicht)بر اساس قوانین تجارت آلمان:

فعالیت های خود اشتغالی زیر بر اساس پاراگراف ۲۹ ff قانون تجارت آلمان نیازمند اخذ مجوز می باشند:

 • نمایش فیزیکی افراد
 • برگزاری فعالیت های مرتبط  با رقص
 • کسب و کار با دستگاه های قمار یا  استفاده از هر نوع  ماشینی که از آن می توان پولی برنده شد
 • فعالیت قمار خانه
 • فعالیت در حوزه پان شاپ ها (بنگاه های اجناس دست دوم و ارزان)
 • فعالیت در صنعت ایمنی و نظارتی
 • راه اندازی حراجی
 • دلالان, مشاوران سرمایه گذاری و توسعه دهندگان املاک
 • واسطه گری و کارگزاری بیمه
 • مشاوره بیمه
 • آژانس مسافرتی

در کنار تاییدیه برای مشاغل بالا, بعضی فعالیت ها در آلمان نیازمند مجوز یا گواهی کتبی  (Genehmigungspflicht)نیز می باشند. در زیر به این فعالیت ها نیز اشاره میشود:

 • استخدام موقت (تطبیق با قانون gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung برای استخدام موقت نیروی حرفه ای در آلمان)
 • تولید دارو (تطبیق با قانون جابجایی و توزیع محصولات و مواد اولیه دارویی درآلمان)
 • بانکداری و خدمات مالی (مشاوره حقوق بانکی)
 • انتقال نامه (بر اساس قانون پست آلمان Postgesetz)
 • حسابداری و مشاوره مالیاتی
 • تولید و عرضه  انرژی گاز یا برق (بر اساس قانون تولید گاز و برق آلمان Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung)
 • آموزشگاه رانندگی (بر اساس قانون مربیگری رانندگی Gesetz über das Fahrlehrerwesen)
 • کیترینگ, رستوران داری و مهمان داری (بر اساس قانون مدیریت گاسترونومی Gaststättengesetz)
 • حمل و نقل جاده ای (بر اساس قانون حمل و نقل محصولات در جاده Güterkraftverkehrsgesetz)
 • تجارت, نگهداری و پرورش حیوانات (بر اساس قوانین محافظت از حیوانات Tierschutzgesetz)
 • شرکت هواپیمایی (قانون هواپیمایی آلمان Luftverkehrsgesetz)
 • حمل و نقل مسافر شامل شرکت های تاکسی رانی (قانون حمل و نقل عمومی Personenbeförderungsgesetz)
 • پخش رادیو و تلویزیون (قوانین ایالتی Gesetze der Länder)
 • انتقال, انبار یا فروش مواد قابل انفجار (قانون مواد منفجره Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe)
 • تولید و تجارت اسلحه ( قانون اسلحه genehmigungspflichtig gemäß Waffengesetz)

چه نهادی در آلمان مجوز را صادر میکند؟

برای سوال در مورد نهاد صادر کننده مجوز برای اکثر فعالیت های فوق میبایست با نهاد های ذیصلاح در شهر خود مثل سازمان انتظامی 
(Ordnungsamt) 
تماس حاصل نمایید. در آنجا، در صورتیکه اقامت آلمان را دارید، میتوانید از مدارک مورد نیاز برای ارایه جهت صدور مجوز نیز آگاه شوید. پروسه درخواست در هر شهری در آلمان میتواند شما را مشمول هزینه نیز نماید. اطلاعات و جزییات بیشتر مبنی بر اینکه چه مجوزی باید برای چه کاری صادر شود باید در پورتال های شهر های مختلف مورد استعلام  قرار بگیرد.

مدارک مورد نیاز برای مشاغل نیازمند مجوز

ممکن است مدارک زیر برای صدور مجوز توسط اداره مربوطه در آلمان درخواست شود و مورد بررسی قرار بگیرد:

مسئولیت های  شخصی برای کارهای نیازمند مجوز در آلمان:

طبق قانون شما موظف هستید که گواهی سابقه کیفری (polizeiliches Führungszeugnis) و گواهی ثبت کسب و کار (Auszug aus dem Gewerbezentralregister) و  گواهی عدم بدهی مالیاتی  (Unbedenklichkeitsbescheinigung) از اداره مالیات برای کارهای نیازمند مجوز ارائه  دهید.

شما میتوانید گواهی ثبت کسب و کار را به همراه گواهی سابقه کیفری را در اداره ثبت آدرس (Einwohnermeldeamt) یا اداره انتظامی (Ordnungsamt)  هر شهر طلب نمایید

پیش نیاز واقعی و حرفه ای برای اخذ مجوز

این مورد شامل اثبات میزان ظرفیت اقتصادی فرد مثلا از طریق بررسی گواهی استعلام  بدهی مالی Schuldnerverzeichnis یا ورشکستگی Insolvenzverzeichnis صورت می پذیرد.

این دو مدرک را میتوان از طریق استعلام  از دادگاه محلی منطقه ای Amtsgericht  به دست آورد.

همچنین اخذ مدرک دیگری به اسم Unbedenklichkeitsbescheinigung یا گواهی تسویه حساب (عدم  سو سابقه مالی و مالیاتی) که توسط اداره مالیات محلی صادر میشود برای بعضی  از مجوز ها ضروری است.

از منظر نیازمندی های فنی برای شروع حرفه مورد  نظر در آلمان ممکن است  دوره آموزشی ویژه یا تجربه و تخصص خاصی نیز مورد سوال قرار گیرد که معمولا دوره های امتحانی و آموزشی آن توسط  اتاق بازرگانی شهر هدف در آلمان  مدیریت میشود. 

موارد قابل توجه در کنار مجوز ها

علاوه بر سوال اصلی که آیا شما برای شروع کسب و کار خود  در آلمان به مجوز احتیاج دارید و اگر دارید چه مجوزی،  باید توجه خود را به مجوز های مورد نیاز که از نهاد های دیگر صادر میشوند هم جلب نمایید. نهاد هایی مثل  سازمان بهداشت  Gesundheitsamt و ساخت و ساز Bauamt .

برای اطلاعات بیشتر در جلسات مشاوره ما شرکت نمایید:

تعیین استراتژی
اگر قصد توسعه کسب و کار خود در آلمان را دارید یا علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌‌باشید، فرم زیر را پر کنید. ما با شما تماس میگیریم.
 • لطفا ایمیل خود را وارد نمایید و در فضای سمت چپ با وارد کردن دوباره آن را تایید نمایید.
 • لطفا شماره ای را وارد نمایید که ترجیح می دهید با آن با شما تماس بگیریم.
 • ممکن است شما بنا به دلایل مختلف تمایل به حضور یا تعامل با کشور آلمان داشته باشید. ما قادریم به شما در تامین تمامی خدمات فوق الذکر به صورت جداگانه یا توام یاری رسانیم. لطفا مواردی را که به صورت بالقوه میتواند نیاز شما در آلمان باشد انتخاب نمایید.
 • لطفا توضیح مختصری از کسب و کار فعلی خود در ایران یا طرح و ایده خود در آلمان برای ما ارائه دهید
 • شما میتوانید اگر تمایل دارید پروپوزال خود را در مورد توسعه اقتصادی شرکت خود در آلمان به صورت فایل ورد یا پی دی اف برای ما ارسال نمایید.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

 تاسیس و ثبت شرکت در آلماناگر بخواهید شرکت خود را در آلمان تاسیس کنید به نظر شما چه اقداماتی لازم است صورت پذیرد؟ ایده اولیه، بیزینس پلن، فرم حقوقی شرکت، تامین مالی، حفاظت از علامت تجاری، بیمه، محضر  و قرارداد کلید واژه های اصلی مسیر تاسیس شرکت در آلمان هستند. برای بسیاری از موسسان، یک شرکت کتابی با ۷ مهر است. بنابر این گام های بسیار مهمی قبل از تاسیس شرکت باید در نظر گرفته شود:

اگر چنانچه می خواهید بلافاصله شروع به اقدام و تاسیس شرکتی در آلمان داشته باشید ما به شما پیشنهاد میکنیم در جلسات اولیه مشاوره و تعیین استراتژی ما شرکت نمایید.

گام اول: مرحله برنامه ریزی

قبل از اینکه شما به صورت رسمی شرکت خود را تاسیس کنید، برنامه ریزی آن باید شروع شود. بر اساس آمار KfW Founding Monitor متوسط زمان آماده سازی  برای راه اندازی کسب و کار در آلمان از ایده تا شروع کار شرکت ۷ ماه است.  ولی با این وجود ۵۰% بنیانگذاران این کار را ۳ ماهه انجام میدهند. البته بسیاری از موسسان هم در ابتدا زمان زیادی روی فکر کردن در مورد شروع یک بیزینس جدید می گذارند. دوران آماده سازی همچنین شامل بهینه سازی ایده، آماده سازی بیزینس پلن و همچنین امور اداری می باشد که ۲,۵ ماه از ۷ ماه متوسط را شامل میشود.  

گام دوم: شغل اصلی یا جانبی

گام نهادن در مسیر خود اشتغالی برای بسیاری از موسسین کسب و کار امری پر ریسک می باشد. بنابرین بسیاری از کارآفرینان ممکن است در ابتدا با یک کار جانبی در کنار کار اصلی در آلمان مسیر خود اشتغالی را شروع کنند. چه بخواهید به عنوان یک کار نیمه وقت به مقوله خود اشتغالی بنگرید چه تمام وقت، الزامات اساسی تاسیس شرکت تغییر نمی کند. ولی مسلما باید همچنان مواردی را از قبل در نظر داشته باشید که در مقالات بعدی بیشتر به آن می پردازیم.

گام سوم: برند ها را بررسی نمایید و در صورت لزوم محافظت نمایید

بسیاری از کارآفرینان در آلمان در هنگام شروع کسب و کار خود با سوالات حقوقی زیادی مواجه می شوند که در هنگام شروع کسب و کار اهمیت زیادی دارند و نباید نادیده گرفته شوند.

شرکت شما در آلمان در نهایت باید در یک در وبسایت اینترنتی مناسب قرار گیرد. نام شرکت باید روشن و یکنواخت باشد. حفاظت از نام تجاری برای محصولات و خدمات، موقعیت شما را در رقابت حفظ می کند. با این حال، نباید فراموش کنید که مساله نام تجاری مثل یک خیابان یک طرفه نیست. یعنی باید مراقب باشید که حقوق مالکیت فکری کسب و کار های دیگر در آلمان را نیز نقض نکنید. جزئیات بیشتر در مقاله ای تحت عنوان بخش حقوق مالکیت صنعتی در آینده پست خواهد شد.

آیا به بیمه هم فکر کرده اید؟

وقتی شرکتی ثبت میکنید یا کسب و کاری را در آلمان شروع میکنید همچنین باید بر ریسک های شخصی و بیزینسی خود بر حذر باشید. برای بسیاری از ریسک هایی که شما نمی توانید روی اتفاق افتادن آن ها در کسب و کار خود در آلمان تاثیری داشته باشید بسته به کسب و کار شما بیمه های خاصی در آلمان وجود دارد.

در مورد ریسک هایی که به خود شخص صاحب کسب و کار بر میگردد شما می توانید طی سه ماه اول پس از تاسیس شرکت تصمیم بگیرید که آیا یک بیمه درمانی خصوصی یا دولتی برای زندگی در آلمان می خواهید. البته باید در نظر داشته باشید که گزینه های روبروی فردی که به تازگی وارد آلمان میشود با شخصی که اقامت دائم آلمان دارد متفاوت خواهد بود. معمولا منطقی است که ابتدا هزینه ها و خدمات بیمه های خصوصی در آلمان را بررسی و مقایسه نمایید و سپس آن را با بهترین تعرفه های بیمه خدمات درمانی دولتی در آلمان مقایسه کنید.

به عنوان یک خویش فرما در آلمان شما میتوانید بین بیمه درمانی خصوصی  و دولتی یکی را انتخاب نمایید. برای مقایسه فرصت  ها، خدمات و مزایای هر کدام از این ۲ نوع  سیستم بیمه در آلمان میتوانید با ما تماس بگیرید.

گام چهارم: تامین مالی شرکت

خود اشتغالی به معنی  بررسی اولیه میزان سرمایه و هزینه هاست و میزان پس انداز فرد خویش فرما هم در اغلب موارد کافی نمی باشد. بنابرین فکر اخذ وام بانکی به سرعت  به ذهن بسیاری از کارآفرینان در آلمان خطور خواهد کرد. ولی فاینانس شرکت ها میتواند گزینه های فراوانی داشته باشد. نقطه شروع، همیشه برنامه مالی ای است که شما در طرح کسب و کار ایجاد کرده اید. برنامه مالی طرح توجیحی شما در واقع میزان سرمایه اولیه مورد نیاز شما برای راه اندازی کسب و کار شما در آلمان را نشان میدهد. برای تامین کسب و کار خود در آلمان در مرحله بعد میتوان از یارانه Fördermittel (برای افراد با اقامت دائم) سرمایه اولیه Eigenkapital و وام بانکی (معمولا برای افراد با اقامت دائم) Kredite oder Zuschüsse استفاده کرد.

گام پنجم: چه مجوز هایی لازم است؟

شما در آلمان آرایشگر هستید و میخواهید سالن آرایش خود را باز نمایید؟ بر خلاف تصور خیلی ها این پروژه در آلمان خیلی هم ساده نیست از آنجایی که این رشته تحت شغلی حرفه ای در آلمان تعریف میشود. همچنین  افتتاح رستوران نیز قبل از اینکه با اداره ساخت و ساز (Bauamt) تماس نگرفته اید توصیه نمی شود. به همین صورت قبل از ثبت شرکت در آلمان و شروع هر بیزینسی در آلمان باید چک کنید چه مجوز ها، تاییدیه ها و صلاحیت هایی  از طرف شما نیاز است. بنابرین قبل از اینکه در شروع کسب و کار خود در آلمان با مشکلی مواجه شوید خوب خود را در مورد آن کار مطلع نمایید.

گام ششم: فرم حقوقی شرکت، حساب شرکت، و قرارداد ها

فرمت حقوقی شرکت شما در آلمان با الزامات و پیشنیاز های مختلفی در ارتباط است که در زمان تاسیس میتواند فرایند تاسیس شرکت شما را به طرز قابل توجهی طولانی تر کند. در حالی که کسب و کار شخصی Einzelunternehmen  یا شرکت های مشارکتی مثل GbR را میتوان به سرعت  در آلمان راه اندازی کرد برای شرکت هایی مثل GmbH  یا UG  فرایند می تواند طولانی تر شود. دلیل این امر، انجام استعلامات اولیه، تهیه پیشنویس قرارداد شرکت، حضور در دفتر اسناد رسمی و درخواست ثبت  تجاری شرکت است که در کسب و کار شخصی یا مشارکتی لازم به انجام آن نمیباشد. در مقالات آتی فاکتور های مقایسه ای میان فرمتهای حقوقی مختلف در آلمان را مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میدهم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع فرم های حقوقی میتوانید با ما تماس بگیرید.

در راستای تاسیس و راه اندازی شرکت همیشه افتتاح حساب بیزینسی مطرح می شود. شرکت های سرمایه در آلمان نمیتوانند توسط محضر در دادگاه ثبت تجاری شوند مگر اینکه سرمایه ثبتی شرکت توسط صاحبین شرکت به حساب شرکت پرداخت شود (معمولا در حساب تجاری شرکت). برای صاحبین شخصی کسب و کارو فریلنس ها (Freiberufler und Einzelunternehmen) لزوما داشتن حساب بیزینسی ضروری نیست ولی ۱۰۰% توصیه میشود تا بدین وسیله امور مالی شخصی و بیزینسی از هم جدا ثبت شود.

مرتبط با فرم حقوقی شرکت ها در آلمان موضوع قرارداد های ضروری وجود دارد.  تنها نباید به اساس نامه شرکت Gesellschaftsvertrag یا قرارداد مدیریت Geschäftsführerverträge تمرکز شود. قراداد کاری برای کارمندان بالقوه Arbeitsverträge یا ترسیم ضوابط و شرایط کلی شرکت و همچنین فرمت های استاندارد برای قرارداد با مشتریان باید از ابتدا برای استفاده آماده شوند. برای آشنایی با پکیج های ثبت شرکت ما در آلمان اینجا کلیک کنید!

گام هفتم: مساله لوکیشن بیزینس را مشخص کنید

چنانچه آدرس شرکت خود را در آلمان به صورت “Home  office ”  آدرس خانه تان قرار ندهید و به جای آن دفتر کار، مغازه، کارگاه یا رستوران اجاره کنید، در این صورت با سوال مهم انتخاب مکان کسب و کار مواجه خواهید شد. فاکتورهای مهم زیادی باید در زمان انتخاب آدرس بیزینسی در آلمان در نظر گرفته شود تا بدین وسیله مشتریان شما مسیر  دستیابی به شما را پیدا کنند. در مقالات بعدی با جزئیات بیشتری به این مورد می پردازیم.

گام هشتم: در چه اداره هایی ثبت نام کنید؟

چنانچه قصد تاسیس شرکت در آلمان دارید بدون تعامل با ادارات مختلف کاری پیش نمیرود. فرم های درخواست زیادی باید پر شود که انجام ندادنشان شما را در معرض تهدید جریمه های مختلف قرار می دهد. همچنین بدون شماره مالیاتی که از طرف اداره مالیات صادر میشود هیچ شخصی در آلمان نمیتواند هیچ فاکتوری برای خدمات یا محصول خود صادر کند. ولی همه چیز در پروسه تاسیس تدریجی است. اینکه برای هر نوع خود اشتغالی ازانواع شرکت ها تا فریلنس، کسب و کار شخصی و مشارکتی باید در چه سازمان هایی در آلمان ثبت نام کرد را می توانید از ما بپرسید. ولی ۲ ثبت نام اصلی همیشه ثبت در اداره بازرگانی برای شرکت ها و فریلنس ها  و ثبت تجاری برای شرکت هاست که در اکثر موارد باید انجام شود. 

برای کسب اطلاع در مورد ثبت انواع شرکت ها با ما تماس بگیرید.

گام نهم: ظاهر سازی درست

بخشی از آماده سازی برای شروع یک کسب و کار خوب در آلمان  کسب اطمینان از بردن بیشترین بهره از ایجاد یک  ظاهر مناسب برای کسب و کارتان می باشد. به عنوان مثال این مورد شامل لوگوی شرکت، وبسایت مناسب، فاکتور مناسب و امور حقوقی مثل Imprint و حفظ حریم خصوصی Datenschutzerklärung می باشد.در آلمان مثل بسیاری از کشور های دیگر همیشه تاثیر اولیه ذهنی بیزینس شما روی مخاطب  بسیار مهم است، این مورد شامل تماس با مشتری  و اولین ترمین با وی می باشد. بنابراین تمام تلاش خود را جهت بهبود ظاهر مناسب با مشتریان خود در آلمان داشته باشید چون آلمانی ها به این مورد بسیار اهمیت می دهند. 

گام دهم: مشتری جذب کنید

پس از برنامه ریزی و انجام فرمالیته های فراوان شما موفق شدید شرکت خود را در آلمان تاسیس کنید. حالا نوبت آموزش خود در زمینه افزایش فروش و ورود موفق به بازار میباشد. افراد زیادی ممکن است به صورت بالقوه علاقه مند به خرید محصولات یا خدمات شما در آلمان باشند ولی تعداد خیلی کمی ممکن است از وجود این سرویس یا محصول شما خبر داشته باشند. همچنین اگر شما نسبت به کیفیت  محصولات یا خدمات خود در آلمان کاملا توجیه و مطمئن هستید همچنان باید در ابتدا مشتریان بالقوه خود را برای خرید قانع نمایید. 

در مقالات بعدی  در مورد نحوه جذب مشتری در آلمان بر حسب نوع  کسب و کار اطلاعات کاملتری ارائه  خواهیم داد. روش های مختلف فراوانی برای تبلیغ محصول یا خدمات شما در آلمان وجود دارد. اینکه تبلیغات باید داشته باشید کاملا بدیهی است ولی به دلیل محدودیت های بودجه باید بتوانید یک مفهوم بازاریابی منسجم طراحی و اجرا کنید.

ما به شما کمک میکنیم که کسب و کار خود را در آلمان راه اندازی کنید:

در مسیر تاسیس شرکت در آلمان مایل استون های زیادی وجود دارد. بسیار مهم است که یک مشاور یا تامین کننده مناسب برای هر مرحله از این مسیر به شما یاری رساند تا شما را در مواجهه با چالش های روبرو یاری رساند و آموزش دهد. به عنوان مثال یک  مشاور استارت آپ مناسب در آلمان میتواند طرح توجیهی مناسبی را با شما طراحی کند و فاینانس پروژه شما را به خوبی برنامه ریزی کند.

وکلای مناسب در بخش های مختلف حقوقی از مهاجرت و تنظیم قرارداد های تجاری گرفته تا حقوق وبسایت، برند و حفظ حریم خصوصی مشتریان می توانند به شما در اجرای پروژه های خود در آلمان کمک کنند.

ممکن است تامین کنندگانی دیگری در زمینه بیمه، طراحی سایت و لوگو، پیدا کردن تامین کننده، خرید بیزینس، اخذ وام، تحقیق بازار، بازاریابی و فروش نیز در آلمان مورد نیاز شما باشد.

شرکای ما در زمینه های فوق میتواند به شما به صورت حرفه ای یاری رسانند.

 

برای اطلاعات بیشتر در جلسات مشاوره ما شرکت نمایید:

تعیین استراتژی
اگر قصد توسعه کسب و کار خود در آلمان را دارید یا علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌‌باشید، فرم زیر را پر کنید. ما با شما تماس میگیریم.

 • لطفا ایمیل خود را وارد نمایید و در فضای سمت چپ با وارد کردن دوباره آن را تایید نمایید.
 • لطفا شماره ای را وارد نمایید که ترجیح می دهید با آن با شما تماس بگیریم.
 • ممکن است شما بنا به دلایل مختلف تمایل به حضور یا تعامل با کشور آلمان داشته باشید. ما قادریم به شما در تامین تمامی خدمات فوق الذکر به صورت جداگانه یا توام یاری رسانیم. لطفا مواردی را که به صورت بالقوه میتواند نیاز شما در آلمان باشد انتخاب نمایید.
 • لطفا توضیح مختصری از کسب و کار فعلی خود در ایران یا طرح و ایده خود در آلمان برای ما ارائه دهید
 • شما میتوانید اگر تمایل دارید پروپوزال خود را در مورد توسعه اقتصادی شرکت خود در آلمان به صورت فایل ورد یا پی دی اف برای ما ارسال نمایید.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.