افزایش عرضه‌ی صندوق اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاران سازمانی توسط دِکا (Deka)

گروه دکا در حال افزایش سری صندوق‌های مخصوص سازمانی خود، تحت عنوان “Deka-Institutionell RentSpezial”، به ۳ صندوق است. تمرکز سرمایه گذاری صندوق‌های اوراق قرضه‌ی جدید برای سرمایه گذاران سازمانی، بر روی اوراق مشارکت و همچنین اوراق قرضه‌ی کشورهای در حال توسعه و اوراق رده پایین پرسود است. سررسید وجوه ارزی یورویی تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ […]