۵ دلیل برای نوشتن طرح کسب و کار

در کتاب ” خودتان طرح کسب و کارتان را بنویسید”  سرفصل‌های اصلی‌ یک طرح کسب و کار موفق چیست،  چه راهکار‌ها و استراتژی‌هایی‌ برای اهداف بیزینسی شما مناسب می‌‌باشد، برای تضمین موفقیت در کسب و کار به چه چیزهایی‌ نیاز دارید. به خوبی  تفسیر و توضیح داده شده است. در این گزیده ویرایش شده از […]