تولد نوزاد در آلمان

آیا فکر میکنید مقوله ساده ای مثل تولد نوزاد در همه جای دنیا یکسان است؟ برای آلمان شاید اینطور نباشد: اگر قصد به دنیا آوردن فرزند خود در آلمان را دارید، خبر خوب این هست که  هرچند که ساختار های درمانی بسیار متفاوت هستند، سطح درمانی و آزمایش های تشخیصی در همه جای آلمان یکسان […]