فرم‌ حقوقی در آلمان

انتخاب فرم حقوقی مناسب، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که کارآفرینان باید پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار خود در آلمان انجام دهند. تأسیس هر شرکتی در آلمان، مستلزم تعریف یک فرم حقوقی است. فرم حقوقی یک شرکت، چارچوب قانونی فعالیت و مهم‌تر از همه، ساختارهای مالکیت و توزیع مسئولیت و ریسک در شرکت را مشخص می‌کند. […]

اساسنامه تاسیس شرکت در آلمان

در این مقاله به توضیحاتی در مورد تنظیم قرارداد اساس نامه شرکت های GmbH  ،UG و GBR در آلمان می پردازیم. تنظیم قرارداد اساسنامه برای شرکت های سرمایه مثل GmbH و UG در آلمان ضروری می باشد. همچنین این قرارداد باید توسط دفتردار رسمی آلمان (Notar)  گواهی و محضری شود. بخشی از محتوای قرارداد اساسنامه بر […]