ویزای کاری آلمان

قبل از ورود به آلمان با هر هدف کاری، می‌‌بایست اطمینان حاصل نمایید که نوع درستی‌ از ویزا را از سفارت آلمان درخواست می‌‌کنید. در کّل ویزا‌های شینگن به ۴ دسته C ، B ، A  و D تقسیم می‌‌گردند. ویزای نوع C خود ممکن است  Single  ، Double ، و  یا Multiple باشد. ویزای بیزینسی […]