امکان درج مجدد روادید آلمان که بدلیل کرونا استفاده نشده

همه گیری کرونا در جهان و اتحادیه اروپا باعث شده افرادی که روادید ورود به آلمان را داشته اند در چند ماه گذشته با محدودیت های این کشور روبرو شده و نتوانسته اند وارد آلمان شوند به همین دلیل سفارت آلمان در ایران روندی را برای تسهیل درخواست مجدد روادید ایجاد کرده که تحت شرایط […]