مقررات صادرات از اروپا

مقررات صادرات – میانبری برای شروع کار اگر کالایی از آلمان یا اتحادیه اروپا به یک کشور ثالث (خارج از اتحادیه اروپا) صادر شود، همیشه می‌بایست اقدامات اولیه ای‌ صورت پذیرد. آلمان مقرراتی را تدوین کرده که باید توسط صادر کننده رعایت شود. البته ذکر این نکته ضروری است که تمامی‌ موارد زیر می تواند به […]