درمان و بیمارستان در آلمان

گاهی اوقات ممکن است پیش بیاید که در آلمان بستری شوید. انواع مختلفی بیمارستان در آلمان وجود دارند: Universitätsklinikum که اغلب آنرا Uniklinik می گویند یک نوع بیمارستان است که توسط دولت یا یک دانشگاه اداره می شود. آنها را می توان در اغلب شهرهای آلمان یافت. دیگر بیمارستان ها شامل موسسات غیر انتفاعی می […]